nhà phân phối bia bush 330ml

Bia Bush 330ml

Bia Bush 330ml

Ngày: 06-10-2015

Vài nét về bia Bush 330ml  Bia Bush 330ml  được tạo ra vào năm 1933 bởi Alfred Dubuisson, grand–cha của nhà sản xuất bia gia đình hiện nay, Hugues. Tên ban đầu là “Bush Bia 24 °” (mật độ trong […]

Xem tiếp
punkin bia