phân phối Bia Bỉ Delirium Nocturnum

Bia Bỉ Delirium Nocturnum

Bia Bỉ Delirium Nocturnum

Ngày: 15-09-2015

Bia Bỉ Delirium Nocturnum thể hiện nổi bật của màu sắc và quan điểm: Dark brown-đỏ. Một bọt trắng-vàng, ổn định và chất kết dính tường nhỏ gọn. Bia Delirium Nocturnum cho một mùi Tốt của Bia trong  mũi với gợi ý […]

Xem tiếp
punkin bia