Phân phối bia Hà lan bia Hertog Jan Dubble

Bia Hertog Jan Dubble

Bia Hertog Jan Dubble

Ngày: 18-09-2015

Bia Hertog Jan Dubble là loại bia lên men truyền thống cao. Trong các nhà máy bia, chúng ta nói về một nếm bia. Điều này có nghĩa rằng Hertog Jan Dubbel là xứng đáng để được nếm thử với […]

Xem tiếp
punkin bia