Phân phối bia Nga Bia Baltika 7 – 1000ml

Bia Baltika 7 – 1000ml

Bia Baltika 7 – 1000ml

Ngày: 21-09-2015

Sự ra đời của № Baltika thương hiệu xuất khẩu 7 đã được hẹn giờ để Games thiện chí ở St Petersburg vào năm 1994. Kể từ đó № Baltika 7 đã ổn định được các lãnh đạo thị trường […]

Xem tiếp
punkin bia