Phân phối bia Thái Singha

Bia Singha Chai 330ml(Bia Thái Lan)

Bia Singha Chai 330ml(Bia Thái Lan)

Ngày: 22-07-2016

Bia Singha Chai 330ml(Bia Thái Lan) Bia Thái Lan đẳng cấp được Quốc tết đánh giá và công nhận là sản phẩm Bia đạt chất lượng theo chuẩn .Bia có một hương vị tuyệt vời, một dòng bia Singha Thái Lan được sản xuất nấu […]

Xem tiếp
punkin bia