st Feuillien Brune

Bia st Feuillien Brune

Bia st Feuillien Brune

Ngày: 06-10-2015

Bia st Feuillien Brune 330ml có màu nâu như một viên ruby màu nâu được đánh dấu với một cái đầu rộng rãi và lâu dài. Nó có mùi thơm đặc trưng phản ánh sự đa dạng của các thành […]

Xem tiếp
punkin bia