St.Paul Double

Bia St.Paul Double

Bia St.Paul Double

Ngày: 30-09-2015

Hương vị và màu sắc của bia  St.Paul Double Bia St.Paul Double có một màu đỏ đậm với màu cam nhẹ và viền bọt tốt đẹp mà ở lại. Mùi hương của các loại trái cây đậm và khá hấp dẫn. […]

Xem tiếp
punkin bia